قلب تصویر شماره همکاری مشاهده دستگیری

قلب: تصویر شماره همکاری مشاهده دستگیری پلیس آگاهی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث تصویر متهم + مردم در دستگیری متهم فراری همکاری کنند

پلیس آگاهی استان البرز از مردم خواست در صورت مشاهده متهم فراری با پلیس تماس بگیرند.

تصویر متهم + مردم در دستگیری متهم فراری همکاری کنند

مردم در دستگیری متهم فراری همکاری کنند+ تصویر متهم

عبارات مهم : تصویر

پلیس آگاهی استان البرز از مردم خواست در صورت مشاهده متهم فراری با پلیس تماس بگیرند.

به گزارش ایلنا، پلیس آگاهی استان البرز با مجوز قانونی تصویر یک متهم فراری را منتشر و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده فرد مورد نظر، عنوان را با شماره 110 به پلیس، اطلاع دهند.

تصویر متهم + مردم در دستگیری متهم فراری همکاری کنند

واژه های کلیدی: تصویر | شماره | همکاری | مشاهده | دستگیری | پلیس آگاهی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz