قلب تصویر شماره همکاری مشاهده دستگیری

قلب: تصویر شماره همکاری مشاهده دستگیری پلیس آگاهی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف هر سال ده‌ها هزار ذره پلاستیکی به همراه رژیم غذایی!

نمک دریایی یکی از منابع غذایی دریایی و در عین حال منبع قابل توجهی از ذرات میکروپلاستیک‌ است. 

مصرف هر سال ده‌ها هزار ذره پلاستیکی به همراه رژیم غذایی!

مصرف هر سال ده ها هزار ذره پلاستیکی به همراه رژیم غذایی!

عبارات مهم : منابع

نمک دریایی یکی از منابع غذایی دریایی و در عین حال منبع قابل توجهی از ذرات میکروپلاستیک هست.

به گزارش ایسنا، یک کیلوگرم از نمک دریایی حاوی بیش از ۶۰۰ قطعه میکروپلاستیک هست. در صورتیکه فرد روزانه حداکثر پنج گرم نمک مصرف کند حدود سه میکروپلاستیک در روز وارد بدن خود کرده است.

هر چند در مطالعات دیگر مقادیر مختلفی از میکروپلاستیک ها در نمک دریای پیدا شده است که احتمالا به علت تفاوت در روش های تهیه آن هست. به طور مثال در یک مطالعه تنها میکروفایبرها مورد بررسی قرار گرفته اند در حالیکه در بررسی دیگر تنها میکروپلاستیک های بزرگتر از ۲۰۰ میکرومتر مورد توجه بوده اند.

مصرف هر سال ده‌ها هزار ذره پلاستیکی به همراه رژیم غذایی!

به رغم این یافته ها، در بررسی دیگری مشخص شد مقدار بیشتری از میکروپلاستیک های موجود در خوراکی های مصرفی از منابع غذایی غیر از منابع دریایی ناشی می شوند. محققان حتی در عسل نیز ذرات میکروپلاستیک را پیدا کرده اند.

به گفته محققان شاید یکی از بزرگترین منابع آشنا شده است میکروپلاستیک ها، آب های بسته بندی شده است باشد. محققان در بررسی روی انواع متفاوت بطری های آب شیشه ای و پلاستیکی در زیاد آنها ذرات میکروپلاستیک را پیدا کرده اند.

نمک دریایی یکی از منابع غذایی دریایی و در عین حال منبع قابل توجهی از ذرات میکروپلاستیک‌ است. 

بطری های آب یک بار مصرف به ازای هر لیتر حاوی دو تا ۴۴ قطعه میکروپلاستیک هستند.

به گزارش ساینس الرت، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد میکروپلاستیک های موجود در مواد غذایی می توانند حتی از گرد و غبار فضاهای سرپوشیده هم ناشی شوند.

مصرف هر سال ده‌ها هزار ذره پلاستیکی به همراه رژیم غذایی!

واژه های کلیدی: منابع | همراه | محققان | دریایی | رژیم غذایی | رژیم غذایی | مواد غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz